CUM SE CALCULEAZA MEDIA SEMESTRIALA SI MEDIA ANUALA PENTRU CALIFICATIVELE OBTINUTE DE ELEVII CLASELOR I-IV

FreshNews

abando scolar
Evaluarea rezultatelor elevilor reprezinta unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru invatamantul romanesc. Vom determina in materialul urmator modalitatea de calcul a mediei elevilor din invatamantul primar, tinand cont ca elevii claselor I-IV sunt evaluati cu calificative, nu cu note.
Elevii claselor I-IV sunt evaluati cu calificative: foarte bine, bine, suficient sau insuficient, in functie de rezultatele pe care le obtin ula clasa si la testele scrise. In functie de ponderea calificativelor, la sfarsit de semestru invatatorii stabilesc media finala.
Pentru determinarea mediei anuale, se tine cont de media obtinuta in fiecare semestru, dar si de progresul/regresul elevilor. Astfel, media semestrului al doilea are o pondere mai mare in stabilirea mediei finale.
Am stat de vorba cu mai multi invatatori si am constatat ca de la o scoala la alta, difera metoda de calcul a calificativelor.
Conform regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, invatatorii stabilesc calificativele semestriale si anuale pentru fiecare disciplina de studiu.
Calificativul semestrial la fiecare disciplina se stabileste astfel: se aleg doua calificative cu frecventa cea mai mare, acordate in timpul semestrului, dupa care, in perioadele de recapitulare si de consolidare a materiei, in urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic opteaza pentru unul dintre cele doua calificative.
Pentru a stabili media anuala, invatatorii vor tine cont de urmatoarele criterii:
– progresul sau regresul performantei elevului;
– raportul efort-performanta realizata;
– cresterea sau descresterea motivatiei elevului;
– realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de catre cadrul didactic si care au fost aduse la cunostinta parintelui;
Conform legislatiei in vigoare, media semestrului II este mai importanta la stabilirea mediei finale. Astfel, daca un elev obtine media bine in primul semestru si foarte bine in al doilea, media anuala este foarte bine. In schimb, daca un elev are media foarte bine in primul semestru si bine in al doilea, media anuala va fi bine.