Informații noi legate de salariile românilor. Iata noua grila de salarizare 2016, pe categorii profesionale

FreshNewsGrila salariara propusa în Legea Salarizării Unitare. Grila va avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grilă care avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008).

 1. Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale
Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii
Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.
Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor
Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obţinut calificativul maxim
Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare
Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate
Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG
Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor
Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an
Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege
Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel
Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe
Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin.

DOCUMENTUL COMPLET IL PUTETI DESCARCA DE AICI IN FORMAT PDF

 1. Administrație

  I.A. Salarizare funcționari publici

  Administrația publică locală – funcții de conducere

  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorFuncții publice locale ***)
  Grad IGrad II
  Salariile de bază – leiSalariile de bază – lei
  1Secretar al unităţii administrativ-teritoriale
  – localitate cu peste 400000 locuitoriS79118852
  – localitate cu 200001 până la 400000 locuitoriS76928369
  – localitate cu 100001 până la 200000 locuitoriS74797911
  – localitate cu 50001 până la 100000 locuitoriS72727692
  – localitate cu 20001 până la 50000 locuitoriS70707479
  – localitate cu 10001 până la 20000 locuitoriS68747692
  – localitate cu 5001 până la 10000 locuitoriS63187272
  – localitate cu 3001 până la 5000 locuitoriS63187272
  – localitate cu 1501 până la 3000 locuitoriS58846874
  – localitate cu până la 1500 locuitoriS51716143
  2Director general 1),controlor financiar şefS68747692
  3Arhitect-şef 2)S66847479
  4Director general adjunct, controlor financiar şef adjunctS63187272
  5Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiarăS63187272
  6Director adjunct, contabil șef, inginer șef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birouS58846874
  7Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş,S53996143
  8Şef birou, șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comunăS43535171

  Administrația publică locală – funcții de execuție

  Nr. crt.Funcţia, gradul profesionalClase de salarizare potrivit studiilorFuncții publice locale ***)
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1Auditor, grad profesional superiorS366439394136434344524563
  grad profesional principalS270229043050320232823364
  grad profesional asistentS247626622795293530083083
  2Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superiorS321734583631381239084005
  grad profesional principalS240525862715285129222995
  grad profesional asistentS233625122637276928382909
  grad profesional debutantS202021722280239424542516
  3Referent de specialitate;
  grad profesional superior
  SSD233625122637276928382909
  grad profesional principalSSD197121192225233623942454
  grad profesional asistentSSD182919662065216822222278
  grad profesional debutantSSD170018281919201520652117
  4Referent; grad profesional superiorM192320672170227923362394
  grad profesional principalM180719432040214221952250
  grad profesional asistentM170018281919201520652117
  grad profesional debutantM150016131693177818221868

  Salarizarea personalului contractual din administrația centrală – funcții de conducere

  Nr. crtFuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorAdministrația publică centrală de specialitate *)
  Grad IGrad II
  Salariile de bază – leiSalariile de bază – lei
  1Secretar generalS1018812402
  2Secretar general adjunctS963111400
  3Şef departamentS963111400
  4Director general, inspector de stat șef, inspector generalS910510188
  5Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general adjunctS86079631
  6Director, inspector șef, șef sector, șef compartimentS86079631
  7Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șefS81379105
  8Şef serviciu, șef secție, președinte federațieS76928607
  9Şef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, secretar general federațieS72728137

  Salarizarea personalului contractual din administrația centrală – funcții de execuție

  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorAdministrația publică centrală de specialitate *)
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1Auditor gradul I AS563660596362668068477018
  gradul IS474551005355562357645908
  gradul IIS382641124318453446474764
  2Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; referent de specialitate, inspector casier gradul I AS517155595837612962826439
  gradul IS454548855130538655215659
  gradul IIS366439394136434344524563
  debutantS202021722280239424542516
  3Consilier juridic gradul I AS517155595837612962826439
  gradul IS454548855130538655215659
  gradul IIS366439394136434344524563
  debutantS202021722280239424542516
  4Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect , inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IASSD382641124318453446474764
  gradul ISSD321734583631381239084005
  gradul IISSD262428212962311031883268
  debutantSSD170018281919201520652117
  5Referent, inspector, referent casier
  IA
  M233625122637276928382909
  IM214123022417253826012666
  IIM187520162117222322782335
  debutantM150016131693177818221868

  II.B. Salarizarea funcțiilor din cadrul Cabinetului demnitarului

  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorAdministrația publică centrală de specialitate
  Grad IGrad II
  Salariile de bază – lei 1)Salariile de bază – lei
  1Director de cabinetS990511084
  2ConsilierS936410188
  3Şef cabinetS41704745
  4Şef cabinet, stenodactilograf, referentSSD38264353
  5Şef cabinet, stenodactilograf, referentPL36644170
  6Şef cabinet, stenodactilograf, referentM35103994
  7ExpertS64987272
  8ConsultantS56366498
  9Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer)M23362782

  II.C. Salarizare unități unități de subordonare centrală și locală

  Funcții de conducere
  Nr. crtFuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorGrad IGrad II
  Salariile de bază – leiSalariile de bază -lei
  1Director generalS68747692
  2Director general adjunctS63187272
  3DirectorS63187272
  4Director adjunct, contabil șef, inginer șef, redactor șef, inspector șefS58846874
  5Şef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor șef adjunct, președinte federație, șef centruS53996318
  6Şef birou, şef atelier, șef stație, șef sector, şef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federațieS47455636
  7Președinte clubS41705636
  8Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivăS34094170
  Funcții de execuție
  Nr. crtFuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorSalariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1Auditor gradul IS351037733962416042644370
  gradul IIS262428212962311031883268
  2Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IS303532633426359736873779
  gradul IIS233625122637276928382909
  gradul IIIS220423702488261326782745
  debutantS202021722280239424542516
  3Inginer, economist; specialist I AS303532633426359736873779
  gradul IS233625122637276928382909
  gradul IIS220423702488261326782745
  debutantS202021722280239424542516
  4Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD233625122637276928382909
  IISSD194720932197230723652424
  IIISSD180719432040214221952250
  debutantSSD170018281919201520652117
  5Consilier juridic gradul IAS303532633426359736873779
  gradul IS233625122637276928382909
  gradul IIS220423702488261326782745
  debutantS202021722280239424542516
  6Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM187520162117222322782335
  IM178519192015211621682223
  IIM167918051895199020402091
  debutantM150016131693177818221868

  II.D. Alte funcții comune din sectorul bugetar

  Funcții de conducere
  Nr. Crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorGrad IGrad II
  Salariul de bază – leiSalariul de bază – lei
  1Şef formaţie muncitori19472141
  Nr. Crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorSalariile de bază – lei
  Gradaţia
   Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12345
  1Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IAM170018281919201520652117
  IM; G165817821871196520142065
  debutantM; G131014081479155315911631
  2SecretarM; G161717381825191619642013
  3Secretar debutantM; G131014081479155315911631
  4Administrator IM167918051895199020402091
  IIM161717381825191619642013
  5Şef depozit IM167918051895199020402091
  IIM161717381825191619642013
  6Casier, magaziner; funcţionar, arhivarM; G161717381825191619642013
  7Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutantM; G131014081479155315911631
  8Şef formaţie pază/ pompieriM; G170018281919201520652117
  9Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curierM; G157816961781187019171965
  10Maistru IM; G170018281919201520652117
  IIM; G165817821871196520142065
  11Şofer*) IM; G167918051895199020402091
  IIM; G161717381825191619642013
  12Muncitor calificat IM; G167918051895199020402091
  IIM; G161717381825191619642013
  IIIM; G157816961781187019171965
  IVM; G153916541737182418701916
  13Muncitor necalificat IM; G148315941674175818021847
  II – fără sporuriM; G131014081479155315911631
  Personalul salarizat potrivit lit.D din cap. II al Anexei nr. I care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 15%, iar personalul incadrat in aceleasi autoritati si institutii publice pe functia de sofer beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 25%.

  IV.A. Demnități de demnitate publică alese

  Nr. crtFuncţiaIndemnizația – lei
  Preşedinţia României
  1.Preşedintele României21540
  Parlamentul României
  2.Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor21540
  3.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor19055
  4.Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor19055
  5Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor19055
  6Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor18500
  7.Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor18100
  8.Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor17994
  9.Senatori, deputaţi17600

  IV. B. Funcții de demnitate publică numite

  Nr. crtFuncţiaIndemnizații – lei
  Guvernul României
  1Prim-ministru21540
  2Viceprim-ministru20000
  3Ministru19055
  4Ministru delegat19055
  5Secretar de stat17600
  6Subsecretar de stat16339
  Consiliul Legislativ
  7Preşedinte consiliu19055
  8Preşedinte de secţie17600
  Avocatul Poporului
  9Avocatul poporului19055
  10Adjunct al Avocatului poporului17600
  Curtea de Conturi
  11Preşedinte21540
  12Vicepreşedinte20000
  13Preşedinte Autoritatea de audit20000
  14Vicepreşedinte Autoritatea de audit19500
  15Consilier conturi19055
  Secretariatul General al Guvernului
  16Secretar general al Guvernului19055
  17Secretar general adjunct al Guvernului17600
  18Consilier de stat17600
  19Seful Cancelariei Primului ministru19055
  Administraţia Prezidenţială
  20Consilier prezidenţial19055
  21Consilier de stat17600
  Parlamentul României
  22Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat14680
  23Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat13493
  Consiliul Concurenţei
  24Preşedinte19055
  25Vicepreşedinte17600
  26Consilier de concurenţă16339
  Consiliul Naţional al Audiovizualului
  27Preşedinte17600
  28Membri16050
  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
  29Preşedinte17600
  30Vicepreşedinte16339
  31Secretar al Consiliului16339
  32Membri16050
  Autoritatea Electorală Permanentă
  33Preşedinte19055
  34Vicepreşedinte17600

  IV.C. Funcții de demnitate publică alese din administrația publică locală

  Nr. crtFuncţiaIndemnizații – lei
  PRIMĂRII ŞI CONSILII
  1Primar general al Capitalei17600
  2Viceprimar al Capitalei12402
  3Preşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori)17600
  4Preşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori)16633
  5Vicepreşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori)14095
  6Vicepreşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori)13493
  7Primar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti)14095
  8Primar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti)12402
  9Primar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori)11400
  10Primar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori)10777
  11Primar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori)10478
  12Primar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)10188
  13Primar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori)9364
  14Primar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori)9364
  15Primar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori)8137
  16Primar (localitate cu pana la 1.500 locuitori)7479
  17Viceprimar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti)10478
  18Viceprimar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti)10188
  19Viceprimar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori)8607
  20Viceprimar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori)8369
  21Viceprimar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori)8137
  22Viceprimar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)7692
  23Viceprimar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori)7272
  24Viceprimar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori)7272
  25Viceprimar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori)6874
  26Viceprimar (localitate cu pana la 1.500 locuitori)6318

  II. Salarii din învățământ

  Funcții conducere învățământul superior
  Nr. crtFuncţiaClasa de salarizare potrivit studiilorGrad IGrad II
  Salariul de bază – leiSalariul de bază – lei
  1Rector*)S1047812059
  2Prorector*)S963111084
  3Secretar stiintific al senatului universitar *)S885210478
  4Decan *)S885210478
  5Prodecan*)S836910188
  6Director de departamentS83699905
  7Director general administrativ al universitatii cu cel putin 10000 studenti*)S885210478
  8Director general administrativ al universitatii cu un nr mai mic de 10000 studenti*)S81379364
  9Director general adjunct administrativ al universitatii **)S72728137
  10Secretar stiintific al consiliului facultatii *)S83699905
  11Sef de catedra *)S83699905
  Funcții conducere și control învățământul preuniversitar
  Nr. crt.FuncţiaClasa de salarizare potrivit studiilorGrad IGrad II
  Salariul de bază – leiSalariul de bază – lei
  1Inspector şcolar general*)S76928607
  2Inspector şcolar general adjunct*)S72728137
  3Director casa corpului didactic*)S72728137
  4Director unitate de învăţământ*)S72728137
  5Director adjunct unitate de învăţământ*)S68747692
  6Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*)S68747692
  Funcții conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.FuncţiaClasa de salarizare potrivit studiilorGrad IGrad II
  Salariul de bază – leiSalariul de bază – lei
  Învăţământ superior
  1Director, contabil-şef (administrator financiar) cu cel putin 10000 studenti*)S76928607
  2Director, contabil-şef (administrator financiar) cu un nr mai mic de 10000 studenti*)S72728137
  3Secretar-şef universitate cu cel putin 10000 studenti*)S76928607
  4Secretar-şef universitate cu un nr mai mic de 10000 studenti*)S66847272
  5Secretar-şef facultate*)S49535399
  6Şef serviciu(administrator financiar/patrimoniu)*)S51715884
  7Şef birou(administrator financiar/patrimoniu)*)S45454745
  Învăţământ preuniversitar
  1Contabil-şef (administrator financiar)*)S45454745
  2Secretar-şef unitate de învăţământ*)S43534545
  3Contabil-şef (administrator financiar)*)M29483125
  4Secretar- şef unitate de învăţământ*)M29483125
  Reglementări specifice personalului din învățământ
  Art. 1.  Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.
  Art. 2.  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de învăţământ şi a partenerilor sociali, vor stabili gradul funcţiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi.
  Art. 3.  Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  Art. 4.  Personalul didactic de predare şi conducere din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.
  Art. 5.  Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
  Art. 6.  Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.
  Art. 7.  Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:
  • – pentru 2 clase de elevi, o creştere cu 7% a salariului de baza deţinut;
  • – pentru 3 clase de elevi, o creştere cu 10% a salariului de baza deţinut;
  • – pentru 4 clase de elevi, o creştere cu 15% a salariului de baza deţinut.
  Art. 8. – (1) Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de baza.
  (2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic angajat cu minim jumătate de normă în sistemul de învățământ, creșterea aferentă se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.
  Art. 9.  (1) Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de baza deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.
  (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii.
  Art. 10.  (1) Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.
  (2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000, funcţia de „director general administrativ al universităţii” va fi salarizată la nivelul funcţiei de „decan”.
  Art. 11.  Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.
  Art. 12.  Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndreptăţiţi un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
  Art. 13.  Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevazută la art. 43 din Legea
  nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 14.  (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 18 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
  Art. 15.  Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă şi care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de baza din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.
  Art. 16. – Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.

  III. Sănătate și asistență socială

  Sănătate

  a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  a.1 Unităţi clinice
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorUnități clinice
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Medic primarS631867927131748876757867
  2.Medic specialistS495353245591587060176167
  3.Medic rezident anul VI-VIIS417044834707494250665192
  4.Medic rezident anul IV-VS399442944508473448524973
  5.Medic rezident anul IIIS382641134319453546484764
  6.Medic rezident anul IIS366439394136434344514562
  7.Medic rezident anul IS351037733962416042644371
  8.MedicS366439394136434344514562
  9.Medic stagiarS270229053050320232823364
  10.Farmacist primar *1)S340936653848404141424245
  11.Farmacist specialistS321734583631381239084005
  12.FarmacistS294831693328349435813671
  13.Farmacist rezident anul IIIS312533593527370337963891
  14.Farmacist rezident anul IIS294831693328349435813671
  15.Farmacist rezident anul IS278229903140329733793464
  16.Farmacist stagiarS262428212962311031883267
  17.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS303532633426359736873779
  18.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS278229903140329733793464
  19.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS262428212962311031883268
  20.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS202021722280239424542515
  21.Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; principalS278229903140329733793464
  22.Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşăS240525862715285129222995
  23.Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; debutantS202021722280239424542515
  24.Dentist principalSSD233625122637276928382909
  25.DentistSSD226924402562269027572826
  26.Dentist debutantSSD170018281919201520652117
  27.Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principalSSD254927402877302130973174
  28.Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentarSSD226924402562269027572826
  29.Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutantSSD170018281919201520652117
  30.Asistent medical principal *2)PL240525862715285129222995
  31.Asistent medical *2)PL214123022417253726012666
  32.Asistent medical debutant *2)PL157816961781187019171965
  33.Asistent medical principal *2)M226924402562269027572826
  34.Asistent medical *2)M202021722280239424542515
  35.Asistent medical debutant *2)M155816751759184718931940
  36.Tehnician dentar principal *3)M226924402562269027572826
  37.Tehnician dentar *3)M202021722280239424542515
  38.Tehnician dentar debutant *3)M150016131693177818221868
  39.Soră medicală principală *4)M208022362348246525272590
  40.Soră medicală *4)M199621462253236624252485
  41.Soră medicală debutant *4)M150016131693177818221868
  42.Statistician medical, registrator medical; principalM208022362348246525272590
  43.Statistician medical, registrator medicalM199621462253236624252485
  44.Statistician medical, registrator medical; debutantM150016131693177818221868
  a.2 Anatomia patologică şi medicina legală
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorAnatomia patologică şi medicina legală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1Medic primarS117251260413235138961424414600
  2Medic specialistS9105978810277107911106111337
  3Medic rezident anul IV-VS747980408442886490869313
  4Medic rezident anul IIIS707076007980837985898803
  5Medic rezident anul IIS668471857545792281208323
  6Medic rezident anul IS649869857335770178948091
  7MedicS668471857545792281208323
  8Medic stagiarS495353245591587060176167
  9Farmacist primar *1)S668471857544792181198322
  10Farmacist specialistS631867927132748876767868
  11FarmacistS588463266642697471487327
  12Farmacist stagiarS474551015356562457645908
  13Asistent medical, tehnician de radiologie; principalS563660596362668068477018
  14Asistent medical, tehnician de radiologieS539958046094639965596723
  15Asistent medical, tehnician de radiologie; debutantS312533593527370337963891
  16Asistent medical, asistent medical specialist; principalSSD563660596362668068477018
  17Asistent medical, asistent medical specialistSSD474551005355562357645908
  18Asistent medical, asistent medical specialist; debutantSSD202021722280239424542516
  19Asistent medical principal *2)PL474551005355562357645908
  20Asistent medical *2)PL435346804914515952885420
  21Asistent medical debutant *2)PL286430793233339434793566
  22Asistent medical principal *2)M454548855130538655215659
  23Asistent medical *2)M417044824706494250655192
  24Asistent medical debutant *2)M270229053050320232823364
  25Soră medicală principală *4)M399442934508473448524973
  26Soră medicală *4)M366439394136434344524563
  27Soră medicală debutant *4)M262428212962311031883267
  42.Statistician medical, registrator medical; principalM399442934508473448524973
  43.Statistician medical, registrator medicalM366439394136434344524563
  44.Statistician medical, registrator medical; debutantM262419192015211621692223
  a. 3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transmport neonatală
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorServicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transmport neonatală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Medic primarS707076007980837985898803
  2.Medic specialistS563660596362668068477018
  3Medic rezident anul IV-VS454548865130538755215659
  4Medic rezident anul IIIS435346794913515952885420
  5Medic rezident anul IIS417044834707494250665192
  6Medic rezident anul IS399442944508473448524973
  7MedicS417044834707494250665192
  8Medic stagiarS270429073052320532853367
  9Farmacist primar *1)S382641124318453446474764
  10Farmacist specialistS340936653848404041414245
  11FarmacistS312533593527370337963891
  12Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS340936653848404041414245
  13Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS321734583631381239084005
  14Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS312533593527370337963891
  15Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS214123022417253726012666
  16Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; principalS321734583631381239084005
  17Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşăS270229043050320232823364
  18Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; debutantS202021722280239424542515
  19Dentist principalSSD270229043050320232823364
  20DentistSSD262428212962311031883268
  21Dentist debutantSSD178519192015211621682223
  22Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principalSSD278229903140329733793464
  23Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentarSSD240525862715285129222995
  24Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutantSSD178519192015211621682223
  25Asistent medical principal *2)PL270229043050320232823364
  26Asistent medical *2)PL226924402562269027572826
  27Asistent medical debutant *2)PL161717381825191619642013
  28Asistent medical principal *2)M254927402877302130973174
  29Asistent medical *2)M220423702488261326782745
  30Asistent medical debutant *2)M153916541737182418701916
  31Tehnician dentar principal *3)M247626622795293530083083
  32Tehnician dentar *3)M220423702488261326782745
  33Tehnician dentar debutant *3)M153916541737182418701916
  34Soră medicală principală *4)M220423702488261326782745
  35Soră medicală *4)M214123022417253826012666
  36Soră medicală debutant *4)M146415741652173517781823
  37Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; principalM220423702488261326782745
  38Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţăM214123022417253826012666
  39Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; debutantM153916541737182418701916
  a.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorUnităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Medic primarS517155595837612962826439
  2.Medic specialistS435346794913515952885420
  3MedicS351037733962416042644371
  4Medic stagiarS270429073052320532853367
  5Farmacist primar *1)S312533593527370337963891
  6Farmacist specialistS303532633426359736873779
  7FarmacistS286430783232339434793566
  8Farmacist stagiarS262428212962311031883267
  9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS294831693328349435813671
  10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS270229043050320232823364
  11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS254927402877302130973174
  12Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS202021722280239424542515
  13Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; principalS254927402877302130973174
  14Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşăS226924402562269027572826
  15Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; debutantS202021722280239424542515
  16Dentist principalSSD214123022417253826012666
  17DentistSSD208022362348246525272590
  18Dentist debutantSSD178519192015211621682223
  19Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principalSSD233625122637276928382909
  20Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentarSSD208022362348246525272590
  21.Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutantSSD178519192015211621682223
  22.Asistent medical principal *2)PL214123022417253826012666
  23.Asistent medical *2)PL199621462253236624252485
  24.Asistent medical debutant *2)PL159717171803189319401989
  25.Asistent medical principal *2)M202021722280239424542516
  26.Asistent medical *2)M197121192225233623942454
  27.Asistent medical debutant *2)M152016341716180118471893
  28.Tehnician dentar principal *3)M199621462253236624252485
  29.Tehnician dentar *3)M194720932197230723652424
  30.Tehnician dentar debutant *3)M152016341716180118471893
  31.Soră medicală principală *4)M199621462253236624252485
  32.Soră medicală *4)M194720932197230723652424
  33.Soră medicală debutant *4)M150016131693177818221868
  34.Statistician medical, registrator medical; principalM199621462253236624252485
  35.Statistician medical, registrator medicalM194720932197230723652424
  36.Statistician medical, registrator medical; debutantM150016131693177818221868
  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
   
  b.1 Unități clinice
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorUnități clinice
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicalăS321734583631381239084005
  2.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS278229903140329733793464
  3.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS247626622795293530083083
  4.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutantS214123022417253726012666
  5.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS278229903140329733793464
  6.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS247626622795293530083083
  7.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS214123022417253726012666
  8.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5)SSD247626622795293530083083
  9.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5)SSD233625122637276928382909
  10.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5)SSD180719432040214221952250
  11.Psiholog principalS321734583631381239084005
  12.Psiholog specialistS278229903140329733793464
  13.Psiholog practicantS226924402562269027572826
  14.Psiholog stagiarS180719432040214221952250
  b.2 Anatomia patologică şi medicina legală
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilor
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicalăS649869867335770278948092
  2.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS563660596362668068477018
  3.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS454548855130538655215659
  4.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutantS321734583631381239084005
  b.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorServicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS294831693328349435813671
  2.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS278229903140329733793464
  3.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS220423692488261226772744
  4.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5)SSD254927402877302130973174
  5.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5)SSD240525862715285129222995
  6.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5)SSD185219912090219522502306
  b.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorUnităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicalăS294831693328349435813671
  2.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS270229043050320232823364
  3.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS226924392561268927562825
  4.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutantS208022362348246525272590
  5.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS278229903140329733793464
  6.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS233625122637276928382909
  7.Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS208022362348246525272590
  8.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5)SSD226924402562269027572826
  9.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5)SSD214123022417253826012666
  10.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5)SSD178519192015211621682223
  11.Psiholog principalS294831693328349435813671
  12.Psiholog specialistS270229043050320232823364
  13.Psiholog practicantS247626622795293530083083
  14.Psiholog stagiarS208022362348246525272590
  Salarii de bază personal auxiliar
  c.1 Unități clinice
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorUnități clinice
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Infirmieră, agent DDDM;G161717381825191619642013
  2.Infirmieră, agent DDD; debutantM;G155816751759184718931940
  3.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG142815351612169217351778
  4.Şofer autosanitară II *7)M170018281919201520652117
  5.Şofer autosanitară III *7)M;G161717381825191619642013
  c.2 Anatomia patologică şi medicina legală
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorAnatomia patologică şi medicina legală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG214123022417253726012666
  c.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorServicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Infirmieră, agent DDDM;G170018281919201520652117
  2.Infirmieră, agent DDD; debutantM;G157816961781187019171965
  3.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG146415741652173517781823
  4.Ambulanţier *6)M247626622795293530083083
  5.Şofer autosanitară I *7)M194720932198230823652424
  6.Şofer autosanitară II *7)M185219912090219522502306
  c.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorUnităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1.Infirmieră, agent DDDM;G159717171803189319401989
  2.Infirmieră, agent DDD; debutantM;G144615541632171417571801
  3.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG141115171593167217141757
  4.Şofer autosanitară II *7)M163817611849194119902040
  5.Şofer autosanitară III *7)M;G150016131693177818221868
  Asistență socială
  Nr. crt.FuncţiaClase de salarizare potrivit studiilorGrad IGrad II
  Salariile de bază – leiSalariile de bază – lei
  a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
  1DirectorS61436498
  2Contabil-șefS56366143
  b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
  3Şef centruS56366143
  4Coordonator personal de specialitateS;SSD; PL47455884
  Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/ centre cu sau fără personalitate juridică
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1Asistent social principalS294831693328349435813671
  Asistent social specialistS270229053050320232823364
  Asistent social practicantS247626622795293530083083
  Asistent social debutantS208022362348246525272590
  2Psiholog principalS294831693328349435813671
  Psiholog specialistS270229043050320232823364
  Psiholog practicantS247626622795293530083083
  Psiholog stagiarS208022362348246525272590
  3Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; principalS278229903140329733793464
  4Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupationalS247626622795293530083083
  5Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; debutantS208022362348246525272590
  6Fiziokinetoterapeut principalS294831693328349435813671
  7Fiziokinetoterapeut specialistS270229043050320232823364
  8FiziokinetoterapeutS254927402877302130973174
  9Fiziokinetoterapeut debutantS202021722280239424542515
  10Educator principalS254927402877302130973174
  11EducatorS226924402562269027572826
  12Educator debutantS202021722280239424542515
  13Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principalS254927402877302130973174
  14Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivăS226924402562269027572826
  15Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutantS202021722280239424542515
  16Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1)SSD226924402562269027572826
  17Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1)SSD214123022417253826012666
  18Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1)SSD178519192015211621682223
  19Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*)PL214123022417253826012666
  20Educator, educator puericultor, asistent medical 1*)PL199621462253236624252485
  21Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant 1*)PL159717171803189319401989
  22Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal 1*)M202021722280239424542516
  23Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical 1*)M197121192225233623942454
  24Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant 1*)M152016341716180118471893
  25Profesor CFM, interpret în limbaj mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitateM202021722280239424542516
  26Instructor de educaţie, instructor CFM; principalM197121192225233623942454
  27Instructor de educaţie, instructor CFMM178519192015211621682223
  28Instructor de educaţie, instructor CFM; debutantM152016341716180118471893
  29Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principalPL208022362348246525272590
  30Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperarePL197121192225233623942454
  31Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutantPL159717171803189319401989
  32Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principalM199621462253236624252485
  33Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperareM170018281919201520652117
  34Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutantM152016341716180118471893
  35Soră medicală, masor; principalM199621462253236624252485
  36Soră medicală, masorM194720932197230723652424
  37Soră medicală, masor; debutantM150016131693177818221868
  38Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionistM,G144615541632171417571801
  39Tehnician protezist, tehnician audioprotezistM, PL199621462253236624252485
  40Agent informare privind carieraM, PL199621462253236624252485
  Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/ centre cu sau fără personalitate juridică
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariile de bază – lei
  Gradaţia
  12345
  1InfirmierăG159717171803189319401989
  2Infirmieră debutantăG144615541632171417571801
  3Supraveghetor de noapteG150016131693177818221868
  4Supraveghetor de noapte debutantG135914611534161116511692
  5Îngrijitoare, spălătoreasăG141115171593167217141757